نظریه تنفس درمانی هولو تروپیک / رفع خاطرات تجربه شده (HMR)

نظریه تنفس درمانی هولو تروپیک / رفع خاطرات تجربه شده (HMR)

منتشر شده توسط - سپتامبر 7, 2018

اصلاح خاطرات تجربه شده (HMR)، افرادی که آسیب و صدماتی را تجربه کرده اند قادر می سازد تا به خاطرات مربوط به تجارب قبل خود دسترسی داشته باشد و بدون اینکه دوباره دچار آسیب شود و یا اینکه احساسات دردناک وی دوباره تحت تاثیر قرار گیرد، از خاطرات آسیب زای خلاص شوند و آن را