راه حل طلایی رفع شک و تردید در زندگی زناشویی تاپ نیوز

راه حل طلایی رفع شک و تردید در زندگی زناشویی

1307 0

بی اعتماد در زندگی

آیا تا به حال اعتماد مناسبی در رابطه تان داشته اید؟

در زمانیکه با گروه ها صحبت می کنم یا یک سری دوره های آموزشی را برگزار می کنم، در اغلب مواقع نظر سنجی زیر را انجام می دهم (ادامه بدهید و پاسخ خودتان را انتخاب کنید):

در روابط شما اعتماد چه وضعیتی دارد؟

  • هیچ نوع مشکلات مربوط به اعتماد در روابط ما وجود ندارد.
  • در برخی از روابطی که دارم، سطح اعتماد موجود می تواند افزایش پیدا کند.
  • در برخی از روابط خودم با یک سری از مشکلات جدی در مورد اعتماد مواجه هستم.

در صورتی که با صداقت جواب داده باشید و واقعا هیچ نوع مشکل مربوط به اعتماد را در روابط خودتان نداشته باشید، در این صورت باید به شما تبریک بگویم!

واقعیت این است که اعتماد موجود در هر رابطه ای می تواند بهبود پیدا کند.

در روابط شخصی، ما در اغلب مواقع خودمان را نسبت به منتفع شدن از سطوح بالاتر اعتماد محروم می کنیم، چرا که هیچ نوع تمایلی نسبت به قرار گرفتن آن در سطوح مناسب نداریم.

اعتماد یک ماهیت دو طرفه دارد – هر چقدر بیشتر اعتماد داشته باشید، بیشتر مورد اعتماد قرار خواهید گرفت.

در صورتی که به افراد دیگر اعتماد نداشته باشید، شانس مورد اعتماد قرار گرفتن شما پایین خواهد آمد.

در برخی مواقع ما بدترین دشمن خودمان در مورد این مسئله هستیم.

راه حل طلایی رفع شک و تردید در زندگی زناشویی تاپ نیوز

در ادامه چهار دلیل بیان شده اند که مربوط به نبود اعتماد در روابط شما می باشند:

۱٫ تمایل محدودی نسبت به اعتماد دارید

– تمایل ما نسبت به اعتماد بر مبنای عوامل مختلفی می باشد که برخی از آنها عبارت از شخصیت ما، مدل های نقش و تجربیات دوران کودکی اولیه، اعتقادات و ارزش ها، فرهنگ، خود آگاهی و بلوغ عاطفی می باشد.

ترکیب این عوامل و تجربیات منجر به شکل گیری مقدار و سرعت ایجاد اعتماد ما نسبت دیگران می شوند. تجربیات شما می تواند مربوط به دیدگاه شما نسبت به اعتماد باشد؛

اعتماد یک مورد به دست آمده می باشد و یک مورد اهدا شده نمی باشد، بنابراین تا زمانی که مطمئن شوید که افراد دیگر لیاقت اعتماد را دارند، خودتان را از مورد اعتماد قرار گرفتن محروم خواهید کرد.

حتی با وجود این شرایط، شما فقط می توانید به صورت لجوجانه اعتماد را گسترش بدهید یا اینکه به صورت محدودی آن را گسترش بدهید. تمایل داشتن به سطح اعتماد پایین می تواند منجر به ممانعت شما از داشتن روابط لذت بخش و کامل شود.

۲٫ شما نمی خواهید از کنترل دست بردارید

– از دست دادن کنترل به معنای پذیرفتن ریسک می باشد و زمانی که ما در معرض ریسک قرار می گیریم، بیشتر در معرض آسیب قرار خواهیم داشت.

بنابراین ما در واکنش نسبت به این وضعیت، از اعتماد کردن خودداری می کنیم و سعی می کنیم که برای محافظت از ایمنی خودمان بر روی افراد و موقعیت های موجود در اطراف خودمان کنترل داشته باشیم.

در صورتی که کنترل را به عنوان ابزاری برای به دست آوردن و کامل کردن قدرت بیشتر تعریف کنیم، به سرعت متوجه خواهیم شد که نمی توانیم کنترل زیادی داشته باشیم. شاید ما بتوانیم بر روی افراد یا موقعیت ها تاثیرگذار باشیم، ولی نمی توانیم آنها را کنترل کنیم.

تنها چیزی که در واقعیت می توانیم بر روی آن کنترل داشته باشیم، عبارت از خود ما می باشد – که شامل اقدامات، ویژگی ها، ارزش ها، عواطف و عقاید خودمان می باشد.

برخی از افراد فرض می کنند که بدگمانی (یا سوء ظن) نقطه مقابل اعتماد می باشد؛ این مورد درست نمی باشد. نقطه مقابل اعتماد عبارت از کنترل می باشد و به منظور اینکه اعتماد به دست بیاورید، در مرحله اول باید متمایل به اعتماد کردن باشید.

۳٫ شما انتظارات غیرواقعی داشته اید

– انتظارات غیرواقعی بیان نشده و نامشخص عبارت از عوامل اولیه ای می باشند که منجر به کمتر شدن یا از بین رفتن اعتماد در روابط می شوند و در این شرایط انتظارات سطح بالاتر برآورده نخواهند شد.

اعتماد یک موردی می باشد که تا زمان از بین رفتن روابط، افراد به صورت واضح و مشخصی در مورد آن صحبت نمی کنند یا آن را در روابط تشخیص نمی دهند.

در این شرایط برای نجات دادن یک رابطه خیلی دیر می شود یا به نظر می رسد که غلبه کردن بر مشکلات ایجاد شده در رابطه خیلی سخت می باشد. در زمینه ارتباط، مشخص کردن انتظارات، یک نوع روش پزشکی پیشگیرانه می باشد.

داشتن یک بحث نامناسب یا ناخوشایند با یکدیگر و در رابطه با نقش ها، مسولیت ها و انتظارات خیلی بهتر می باشد. زمانی که دو طرف نتوانند انتظارات موجود را تامین کنند، در این صورت هر دو فرد با تاثیرات ثانویه ناخواسته مواجه خواهند شد.

راه حل طلایی رفع شک و تردید در زندگی زناشویی

۳٫ شما انتظارات غیرواقعی داشته اید

– انتظارات غیرواقعی بیان نشده و نامشخص عبارت از عوامل اولیه ای می باشند که منجر به کمتر شدن یا از بین رفتن اعتماد در روابط می شوند و در این شرایط انتظارات سطح بالاتر برآورده نخواهند شد.

اعتماد یک موردی می باشد که تا زمان از بین رفتن روابط، افراد به صورت واضح و مشخصی در مورد آن صحبت نمی کنند یا آن را در روابط تشخیص نمی دهند.

در این شرایط برای نجات دادن یک رابطه خیلی دیر می شود یا به نظر می رسد که غلبه کردن بر مشکلات ایجاد شده در رابطه خیلی سخت می باشد. در زمینه ارتباط، مشخص کردن انتظارات، یک نوع روش پزشکی پیشگیرانه می باشد.

داشتن یک بحث نامناسب یا ناخوشایند با یکدیگر و در رابطه با نقش ها، مسولیت ها و انتظارات خیلی بهتر می باشد. زمانی که دو طرف نتوانند انتظارات موجود را تامین کنند، در این صورت هر دو فرد با تاثیرات ثانویه ناخواسته مواجه خواهند شد.

۴٫ آسیب های گذشته منجر به ایجاد موانعی برای شما می شوند

– آسیب رساندن به افراد، آسیب رساندن به افراد … افرادی که در گذشته و به دلیل از بین رفتن روابط موجود آسیب دیده اند، در اغلب مواقع تلاش می کنند تا به صورت نامناسبی به سایر افراد آسیب بزنند.

هر چند که هیچ ضرورتی وجود ندارد این وضعیت منجر به ممانعت از اعتماد شود، ولی داشتن انتظارات غیرواقعی از سایر افراد، به دام افتادن در یک ذهنیت نامناسب، داشتن برخورد نامناسب با سایر افراد یا عمل کردن با عزت نفس پایین و تجربیات گذشته ما در رابطه با اعتماد از بین رفته عبارت از مواردی هستند که می توانند منجر به پیشگیری از ایجاد روابط سالم و دارای سطح اعتماد بالا شوند.

اجازه ندادن به اتفاقات گذشته برای تاثیرگذاری بر روی روابط فعلی ما اهمیت زیادی دارد.

همانطور که سوء آگوستین به عنوان نویسنده کتاب زمانی که گذشته شما منجر به آسیب رساندن به وضعیت فعلی شما می شود ، بیان کرده است

“شاید قادر به کنترل موارد اتفاق افتاده در رابطه با خودتان نباشید، ولی می توانید بر روی موارد صورت گرفته در درون خودتان کنترل داشته باشید.”

اهمیت اعتماد در روابط سالم، همانند اهمیت اکسیژن در غواصی می باشد؛ بقاء رابطه بدون اعتماد داشتن امکان پذیر نمی باشد.

در صورتی که به صورت طبیعی متمایل به اعتماد داشتن باشید، عدم تمایل به از دست دادن کنترل، داشتن انتظارات غیرواقعی، یا اجازه دادن به اتفاقات گذشته برای ایجاد موانع در اعتماد شما به دیگران عبارت از مواردی می باشند که برای ایجاد روابط دارای سطح اعتماد مناسب در آینده، باید آنها را پشت سر بگذاریم.

منبع: مشاورانه

تمام حقوق مطلب متعلق به سایت “تاپ نیوز” است.

بازنشر(Cite this article as):
گروه محتوایی دکتر آزمندیان. تاپ نیوز: راه حل طلایی رفع شک و تردید در زندگی زناشویی. آخرین ویرایش: می 29, 2019. https://psychology.e-teb.com/?post_type=post&p=4683

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *