ادرار کدر

منتشر شده توسط - آوریل 17, 2022

ادرار کدر ادرار کدر زمانی اتفاق می‌افتد که ادرار شما رنگی تیره یا شیری داشته باشد که زرد روشن، طبیعی و شفاف نیست. ادرار کدر به طور کلی بی ضرر است، اما ادرار کدر مکرر و مکرر می تواند نشانه یک بیماری باشد. بررسی اجمالی ادرار کدر چیست؟ ادرار کدر زمانی ظاهر می شود که ادرار