۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان

نوشته شده برای at 11:13 ب.ظ
155 0

بازی برای آموزش همدلی به کودکان و بازی در مورد همکاری باعث می شود کودکان بهتر بتوانند احساسات خود را بروز دهند و نظرات دیگران را درک کنند.

بازی برای همکاری| بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۱. جریان سیال ذهن

وسایل مورد نیاز:  کاغذ و قلم و آهنگ بی کلام

اهداف:

 • بیان افکار بدون ترس از انتقاد
 • قبول نظر دیگران بدون انتقاد از آن ها
 • آموزش فکر دست جمعی

روش بازی: هر بازیکن عنوانی بالای صفحه خود می نویسد این عنوان می تواند جمله، سوال، نگرانی یا مسئله ای باشد که کودک طرح می کند. این کاغذها دست به دست می چرخد هر بازیکن باید چیزی در برگه ای که به دستش می رسد بنویسد. کودک می تواند سوال بنویسد یا جواب دهد.  ایده های زیادی را می توان در زمان کم تولید کرد هر فرد باید سریع نظر خود را بنویسد و نیازی نیست خود را سانسور کند ولی هیچ فردی نباید از نظرات دیگران انتقاد کند.

ارزیابی:

 • کدام نطرات شما را به فکر فرو برد؟ چرا؟
 • نکته: بهتراست که آهنگ آرام و بی صدایی در فضا پخش شود تا تمرکز کودکان افزایش یابد.

 

۲. فکرم را کامل کن

وسایل مورد نیاز: کاغذ و خودکار

هدف:

 • بیان نظر
 • بیان احساس
 • درک احساس و نظر دیگران
 • بازی در مورد همکاری

روش بازی: هر فرد برگه ای کاغذ را به شانزده تکه تقسیم می کند، سپس معلم به ترتیب ۱۶ جمله را به صورت نصفه می خواند و پس از هر جمله منتظر می ماند تا کودکان جمله را روی برگه کامل کنند. به طور مثال: « محیط اطراف ما بهتر می شود اگر…» سپس معلم صبر کرده تا همه جمله را تکمیل کنند و سپس جمله دوم را می خواند: « وقتی بزرگ تر شدم می خواهم…» و به همین ترتیب.

مثال های بیش تر:

 • « نمی خواهم…»
 • « چیزی که در مورد معلممان دوست دارم این است که…..»
 • « دوست دارم معلمم…»
 • «کاش دوستان بیش تری داشتم تا….»
 • «در اردوی مدرسه…»
 • « مدرسه سخت می شود اگر…»
 • «مدرسه بهتر می شود اگر…»
 • « وقتی وارد مدرسه میشوم…»
 • « مدرسه وقتی خوب است که…»
 • « در مدرسه می ترسم…»
 • « در راه مدرسه…»
 • « به بقیه دانش آموزان کمک می کنم تا…»
 • « بقیه مرا دوست ندارند وقتی که…»
 • « دوست ندارم کلاسمان…»
 • «بعداز ظهرها که کلاس تمام می شود…»

ازی های مشارکتی برای کودکان

۳. گم شده| برای آموزش همدلی به کودکان

وسایل مورد نیاز: خودکار و تکه کاغذ و یک جعبه برای نگه داشتن نقاشی آن ها

اهداف

روش بازی: هر بازیکن خودش را در سه یا پنج جمله توصیف می کند و آن ها را روی برگه می نویسد همه برگه ها را درون جعبه قرار دهید، کودکان به ترتیب تکه ای کاغذ بیرون می کشد و حدس بزنند که چه کسی آن را نوشته است.

نکته: اگر افراد نسبت به یکدیگر غریبه بوده و ویژگی های خود را به خوبی نمی دانند،  می توانید ویژگی های ظاهری را نیز به آن اضافه کنید.

ارزیابی:

 • چه چیزی در توصیف خودتان دشوار بود؟
 • آیا کسی در توصیف خود از ایراداتش نیز نام برده است؟

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۴. بازی در مورد همکاری، چه کسی آن را گفت؟

اهداف:

 • تقویت تصویر خود
 • آموزش حافظه بصری
 • اشنایی با یکدیگر
 • فعالیتی برای پرورش ابراز همدلی کودک با دیگران

روش بازی: این بازی در مورد همکاری بوده و برای کودکانی طراحی شده است که یکدیگر را نمی شناسند، بازیکنان با چشم های بسته راه میفتند و هنگامی که رهبر گروه بگوید « بایستید» رهبر گروه به شانه یکی از بچه ها می زند و آن کودک خودش را بلند معرف می کند سپس رهبر فریاد می زند که دوباره حرکت کنید و همه حرکت می کنند تا رهبر بگوید چشم ها باز سپس کودکان حدس می زنند که چه کسی خود را معرفی کرده است.

نکته: در گروه هایی  که اعضای گروه یکدیگر را می شناسند هنگام معرفی کودکان باید صدای خود را تغییر دهند.

۵. مشخصات فردی شخص مشهور

وسایل مورد نیاز: مجلات قدیمی، قیچی، چسب، خودکار

اهداف:

 • تقویت تصویر خود
 • شناخت تفاوت بین ایده آل و واقعیت
 • کشف علایق مشترک

روش بازی: تعدادی مجله قدیمی روی میز بگذارید قیچی، چسب و خودکار را هم روی میز قرار دهید  تا هرکسی یک صفحه روزنامه در مورد خودش بسازد و با خودکار یکی از تصاویر را تغییر دهد تا شکل خودش شود.

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۶. افراد رویایی

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم

اهداف:

 • تقویت تصویر خود
 • تشخیص تفاوت میان ایده آل و واقعیت
 • کشف علایق مشترک

روش بازی: هر بازیکن باید دو تصویر از خودش بکشد یکی واقع بینانه و یکی ایده آل.

پیشنهادها

 • بازیکنان می توانند دو به دو تصویر یکدیگر را بکشند.
 • رهبر تمام تصویر های ایده آل را جمع کرده و بازیکنان به نوبت حدس بزنند کدام تصویر ازآن کیست.

ارزیابی

 • تفکیک رویا از واقعیت آسان نیست. برای شما کدام آسان تر بود؟ نمایش ایده آل یا واقعیت؟

۷. موزه من|بازی در مورد همکاری

وسایل مورد نیاز: انواع اشیا محبوب که کودکان آورده اند.

اهداف:

 • تقویت حس هویت
 • بهبود تصویر خود
 • نمایش خود به گروه
 • همدلی در کودکان

روش بازی: هرکدام از کودک ها  در گوشه از اتاق قرار می گیرد تا بتواند نمایشگاهی از وسایل مورد علاقه خود جمع آوری کند به هرکدام از کودکان نیم ساعت برای ساخت نمایشگاه وقت دهید.

پیشنهاد:

 • می توانید از نقاشی ها، کارت شناسایی، محتوی کارت، مقاله، اشیا محبوب، سنگ های زیبا، تکه های مجله، گل سر، تل، غذاهای دلخواه، رنگ محبوب، عددشانس، ساعت و یک تکه جواهر مورد علاقه در این نمایشگاه دیواری استفاده کرد. سپس وقت این است که از موزه شخصی هر فرد دیدن شود.
 • بازدیدکنندگان می توانند به صورت دست جمعی حرکت کنند.
 • هر شخص بدون راهنما در اتاق گشته و نمایشگاه را تماشا کند.

ارزیابی:

 • چه میزان از خودتان را توانستید در نمایشگاه نشان دهید؟
 • آیا احساس می کنید برخی از نمایشگاه ها سعی داشتند خود را بیش از حد خوب نشان دهند؟
 • کدام نمایشگاه و موزه برای شما جالب تر بود؟

 

۸. حقه یا خصوصیت

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم

اهداف:

 • ارتباط خصوصیت های شخصیتی
 • ارائه آگاهی اجتماعی
 • بازی در مورد همکاری

روش بازی: رهبر سه داوطلب انتخاب می کند و از هرکدام می خواهد صفتی را در توصیف از خود انتخاب کنند، بنابراین تمام کودکان یک صفت را در گوش رهبر زمزمه می کند این صفات باید ویژگی های باشد که کودکان در اغلب شرایط نشان می دهند.

رهبر این کلمات را روی کاغذ نوشته و در یک دایره این کلمات را می گذارند تا همه آن را ببینند، بقیه افراد با سه داوطلب صحبت می کنند و با صحبت کردن در مورد موضوعات متفاوت سعی می کنند که کدام ویژگی را دارند. داوطلب نیز باید به گونه ای پاسخ دهد که  کمک کند بقیه راحت تر حدس بزنند.

پیشنهاد:

 • رهبر بازی سه صفت را برای سه داوطلب مشخص می کند.
 • بازیکنان به داوطلبان تیتیرهای خبری می گویند تا از واکنش ها صفات انتخاب شده را پیدا کنند.

ارزیابی:

 • آیا صفات با داوطلبان متناسب هستند؟
 • آیا داوطلبان صفات خود را به خوبی توصیف کرده اند؟

بازی برای آموزش همدلی به کودکان

۹. صفت من را حدس بزن

وسایل مورد نیاز: کارت هایی که صفت رویش نوشته باشد.

اهداف:

 • واکنش به ویژگی های شخصیتی دیگران
 • تقویت خودآگاهی

روش بازی: وسط دایره شش کارت پشت و رو شده داریم که صفت های بامزه، آرام، بدبین، جدی، خوش بین و مضطرب نوشته شه است.

داوطلبان باید چشم های خود را بسته و  یکی از کارت ها را برداشته نفر بعدی پشت سر او ایستاده و کارت را دیده، سپس همه کارت را دیده و سعی می کنند او را راهنمایی کنند که روی کارت چه نوشته شده است اگر درست حدس زد، نفر بعدی کارت را بر می دارد.

مثال: اگر روی کارت نوشته شده باشد طنز کودکان می گویند، کارتون، هاهاها، تعریف یک جک و موارد دیگ.

ارزیابی:

 • کارتی را که حدس زدید شما را توصیف می کند؟
 • داشتن هرکدام از این صفات چه خوبی و بدی هایی دارد؟

۱۰. بازی هایی برای آموزش همدلی به کودکان، تکه های شخصیت

وسایل مورد نیاز: خودکار و تکه کاغذ برای همه اعضا

اهداف:

 • بیان عواطف
 • مقایسه تصویر خود با تصویری که دیگران می بینند
 • مواجه شدن با پذیرفته و طرد شدن
 • آشنا شدن با دوستان جدید
 • صمیمی شدن و کنار گذاشتن رودربایستی

روش بازی:  این بازی برای بچه هایی مناسب است که با یکدیگر اشنا نیستند، همه بازیکنان روی ده تا پانزده تکه کاغذ  صفات شخصیتی مختلف را می نویسند و صفاتی که دوست ندارند را به دیگران می دهند و طرف مقابل نیز می تواند صفاتی که دوست ندارد را نگیرد. حالا به نوبت وسط دایره رفته و صفاتی که دارند را نمایش می دهند.

ارزیابی:

آیا کسی در نظر اکثر افراد ویژگی بدی دارد؟

چه کسی دوست دارد تصویر غلط را در مقابل کل گروه درست کند؟

این بازی در روحیه افراد گروه نقش مثبتی دارد؟

۱۱. کمک| بازیهایی برای آموزش همدلی به

وسایل مورد نیاز: کاغذ و قلم

اهداف:

 • آموزش خودآزمایی
 • آغاز ارتباط
 • افزایش همدلی
 • بازی در مورد همکاری

روش بازی: هر بازیکن پنج صفت شخصیتی را که فکر می کند دارد می نویسد سپس برای هریک از صفات یک شغل مناسب می نویسند.

بازیکن ها دو به دو مصاحبه شغلی انجام می دهند و یکی کارفرما و یکی فردی می باشد که دنبال کار می باشد، در پایان هر کارفرما به گروه گزارش می دهد که چند تا از صفات خاص شغلی دارند و آن ها را استخدام می کند یا نه، این بازی در مورد همکاری کودکان بسیار موثر بوده و به آن ها یاد می دهد چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

منبع : ۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان

بازنشر(Cite this article as):
دکتر ندا. تاپ نیوز: ۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان. آخرین ویرایش: اکتبر 24, 2022. https://psychology.e-teb.com/?post_type=post&p=11480

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *