زندگی افراد دوقطبی

زندگی افراد دوقطبی | سفر در زندگی یک فرد دوقطبی

منتشر شده توسط - دسامبر 14, 2020

زندگی افراد دوقطبی چگونه است؟ سفر در زندگی یک فرد دوقطبی آورده شده است. داستان واقعی زندگی افراد دوقطبی “او چشمهای آبی دارد.” این اولین چیزی بود که پدرم هنگام تولد در مورد من گفت. چشمانی آبی داشت. این عمیقا ناراحتم می کند که فکر کنم او از همان لحظه دیدن من از قبل به دنبال چیزی بود

شغل مناسب افراد دوقطبی | ایا برای افرادی که بیماری دو قطبی دارند شغلی وجود دارد

منتشر شده توسط - دسامبر 14, 2020

شغل مناسب افراد دوقطبی چیست و چه مشاغلی برای آن ها بهتر است؟ ایا برای افرادی که بیماری دو قطبی دارند شغلی وجود دارد؟ گزینه های شغلی مناسب برای افراد مبتلا به اختلال دو قطبی چیست؟ اختلال دو قطبی نوعی بیماری روانی است که خود را در تغییرات شدید خلقی، غالباً غیرقابل پیش بینی، نشان

اسکن مغز می تواند دو قطبی را از افسردگی را تشخیص دهد

اسکن مغز می تواند دو قطبی را از افسردگی را تشخیص دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

تحقیقات جدید نشان داده است که نورونهای عمیق داخل مغز می توانند کلید دقیق تشخیص اختلال دوقطبی و افسردگی را حفظ کنند. تیم تحقیقاتی با استفاده از اسکن MRI پیچیده برای دیدن نحوه آمیگدال، مجموعه ای از نورون هایی که نقش کلیدی در پردازش احساسات را ایفا می کنند، به عنوان یک فرایند بیمار، صورت

ارتباط بین اضطراب و اختلال دو قطبی چیست؟

ارتباط بین اضطراب و اختلال دو قطبی چیست؟

منتشر شده توسط - آگوست 14, 2018

اختلالات اضطرابی اغلب با سایر شرایط روحی روانی همراه هستند، از قبیل: افسردگی اختلال وسواس فکری (OCD) اختلال دو قطبی اختلالات اضطرابی یک بیماری روانی مرتبط با اختلال دوقطبی است. بسیاری از افراد مبتلا به اختلال دوقطبی در طول زندگی خود حداقل یک اختلال اضطرابی را تجربه خواهند کرد. هر دو اختلال قابل درمان هستند.