روش درمانی داده های انسانی HG به چه نحوی کار می کند؟

روش درمانی داده های انسانی HG به چه نحوی کار می کند؟

776 0

روش درمان داده های انسانی

روش درمان داده های انسانی (HG) یک رهیافت درمانیِ دارای پایه های علمی و در زمینه درمان سلامت روانی می باشد که بیان می کند همه افراد، نیازهای فیزیکی و عاطفی درونی خاصی را به اشتراک می گذارند. در زمانی که این نیاز ها تامین نشوند، ممکن است افراد دچار آسیب و یا دیگر مشکلات سلامت روانی و عاطفی شوند. درمانگران روش درمانی داده های انسانی می توانند با آموزش روش هایی برای تفکر، به افراد درمانجو کمک کند تا رفتار خود را به نحوی تنظیم کنند که برای تهیه نیازهای تامین نشده آنها مفید و کارا باشد.

 • تاریخچه و توسعه
 • اصول مربوط به داده های انسانی
 • روش درمان داده های انسانی به چه نحوی کار می کند؟
 • روش درمان داده های انسانی به چه نحوی می تواند مفید باشد؟
 • آموزش و گواهی نامه
 • محدودیت ها و نگرانی ها

تاریخچه و توسعه

روش درمانی داده های انسانی برای اولین توسط ایوان تیرل، جو گریفین و پات ویلیامز[1] معرفی شد که همین افراد موسسه مطالعاتی درمانی اروپا (ETSI) را در سال 1992تاسیس کردند تا ویژگی های رایج مربوط به رهیافت های موثر روان درمانی را بررسی کنند و همچنین هدف این موسسه به دست آوردن یک مدل درمانی کارا و جامع در مورد مراقبت سلامت عاطفی و روانی می باشد. مطالعات و تحقیقات آنها در نهایت منجر به تاسیس یک مجله ای به اسم The Therapist یا درمانگر شد. در سال 1996، تیرل دانشکده رشته های ذهنی[2] را تاسیس کرد که یک مدرسه متحرک می باشد و در مورد استراتژی های کاربردی در روان درمانی، دستور العمل هایی را مطابق با اطلاعات نوظهور و جدید ارائه می دهد. در سال 1997، درمانگران برای بیان کردن اصول مبنایی مربوط به ماهیت شخصیت انسانی  بر اساس الزامات دستور العملی تایید شده در تحقیقات، از عبارت “داده های انسانی” استفاده کردند و اسم روزنامه به داده های انسانی[3] تغییر یافت.

در سال 2001، درمانگران این روش درمانی موسسه داده های انسانی (HGI) را تاسیس کردند که از زمان تاسیس خود، چندین کتاب خود راهنما از قبیل کتاب تیرل در سال 2003 به اسم داده های انسانی:رهیافتی جدید در زمینه سلامتی عاطفی و تفکر شفاف[4] را در این حوزه چاپ کرده است. بنیاد داده های انسانی در سال 2004 توسط یک موسسه خیریه انگلیسی تاسیس شد و منجر به پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه روان درمانی و ماهیت انسانی گردید.

طرفداران داده های انسانی بر این باورند که آموزش مستمر یک ابزار مهم در رشد و بهزیستی انسانی می باشد و این روش درمانی همراه با رهیافتی که بر اساس الزامات اطلاعاتی جدید اصلاح می شود، در طول درمان مورد استفاده قرار می گیرد.

اصول مربوط به داده های انسانی

نظریه مربوط به رهیافت داده های انسانی بیان می دارد که نیازهای فیزیکی و عاطفی دارای ارتباط منجسم و محکمی هستند، به نحوی که این عواطف و هیجانات افراد را تشویق می کنند تا با دنیای بیرون خود ارتباط برقرار کنند و نیازهای فیزیکی و روان شناختی خود را به صورت کامل تامین کنند.

برخی از داده های انسانی به ترتیب عبارتند از:

 • غذا، آب و دیگر نیازهای مربوط به بقاء، همانند پناهگاه و محیط امن
 • نیازهای عاطفی از قبیل توجه (توجه داده شده و توجه دریافت شده)، رابطه صمیمی عاطفی و احساسات مربوط به کارایی و دلبستگی
 • حریم
 • این احساس که هر فردی بر روی زندگی خود کنترل دارد
 • ارتباط با جامعه بزرگتر و احساس مهم بودن در گروه (های) اجتماعی
 • یک حس کلی در مورد هدف و معنای زندگی

زمانی که یک فرد در برخی از جوانب مربوط به خود مشکلاتی را تجربه می کند، درمانگران داده های انسانی می توانند چالش های را شناسایی کنند که بر مبنای یک یا چند از این داده ها می باشند و بعد از آن راه حل هایی را پیدا کنند که منحصرا متناسب با موقعیت فرد می باشد.

روش درمانی داده های انسانی به چه نحوی کاری می کند؟

بر اساس نظریه داده های انسانی، اختلالات روان شناختی در سه بافت و زمینه صورت می گیرد:

 1. زمانی که افراد در یک محیط مسموم زندگی کنند که مانع از تامین نیازهای اساسی آنها می شود.
 • قرار داشتن در یک رابطه توهین آمیز یا دارای سوء استفاده و یا زندگی در فقر بیانگر، دو موقعیتی است که ممکن است فرد قادر به تامین نیازهای ضروری و اصلی خودش نباشد.
 1. زمانی که شخص در یک شرایطی قرار می گیرد و یا غریزه ای داشته باشد که مانع از تامین نیازهای این افراد می شود.
 • شخصی که در یک خانه توهین آمیز یا دارای رابطه سوء استفاده ای بزرگ شود، ممکن است تمایل داشته باشد تا رابطه های توهین آمیز خود را خاتمه دهد.
 • هیچ وقت مهارت های کنترلی تکانه ای به کودکان آموزش داده نمی شود، چرا که این موارد می تواند منجر به ایجاد چالش در مورد باقی مانده در رابطه ها شود.
 1. زمانی که شخص هیچ نوع اطلاعاتی در مورد نیازهای خودشان و یا نحوه تامین نیازهایشان نداشته باشند.
 • ایجاد رابطه دوستی مهارتی است که می تواند مدل بندی شود و آموزش داده شود، ولی هیچ شخصی در مورد این مهارت تسلط ندارد.

بر اساس داده های انسانی، هیچ یک از سیستم های درمانی کامل نمی باشند. ممکن است که اصول مربوط به روش درمان رفتاری شناختی (CBT) در مورد یک شخصی کارایی مناسبی داشته باشد، ولی کارایی محدودی در رابطه با شناسایی چالش های افراد دیگر داشته باشد. بنابراین، درمانگران داده های انسانی چندین روش را با هم ادغام می کنند تا در مورد هر فردی که درمانی می کنند، یک روش شخصی سازی شده ای را ایجاد کنند.

همچنین درمانگران این روش درمانی علاوه بر استفاده از شناخت خودشان در مورد نیازهای غریزی انسان، تکنیک هایی همانند روش درمان بین شخصی، روش درمانی مختصر از طریق تمرکز بر رفع مشکل، CBT، گوش دادن انعکاسی، مصاحبه انگیزشی، روش درمان رفتاری و هیپنوتیزم درمانی را هم در روش درمانی خود استفاده می کنند.

روش درمانی داده های انسانی به چه نحوی کار می کند؟

درمانگران نیازهای تامین نشده افراد درمانجو را مورد شناسایی قرار می دهند. بعد از آن با افراد همکاری می کنند تا نیازهای آنها را تامین کنند. برای مثال، ممکن است که شخص درمانجو به کمک یک درمانگر یک الگو را در مورد سوء استفاده مهمی تعیین کنند که در نتیجه انزوای اجتماعی، مدیریت ناکاری استرس و یا زیان های مالی ایجاد شده است. از این رو، هدف درمانگر بررسی کردن هر یک از این مسائل با استفاده از استراتژی های فعالانه ای است که تفکرات و رفتارهایی را شناسایی می کند که می توانند تاثیرات منفی داشته باشند. درمانگران داده های انسانی به منظور ایجاد یک رهیافت شخصی سازی شده برای افراد تحت درمان، چندین روش درمانی را با هم ادغام می کنند.

یک سری از مطالعات انجام شده بیانگر این است که استفاده از روش درمانی داده های انسانی می تواند منجر به کاهش اختلالات عاطفی و همچنین بهبود مهارت های مقابله ای افراد گردد. یک مطالعه موردی محدود که کارایی HG را در سه نوجوان دارای مشکل اضطراب و افسردگی مورد بررسی قرار داد، نتیجه گیری کرد که این رهیافت منجر به بهبود کلی در هر سه نفر شده است.

شواهد تجربی نشانگر این است که روش داده های انسانی یک روش کارا و موثری در درمان آسیب می باشد. همچنین به نظر می رسد که با توجه به یافته های موسسه رفع PTSD، که یک موسسه خیریه انگلیسی می باشد، روش درمانی داده های انسانی می تواند در درمان استرس بعد از آسیب مربوط به سربازان قدیمی و بازمانده از جنگ ها موثر می باشد.

یک مطالعه که در مورد تاثیر رهیافت داده های انسانی بر روی روش های پزشکی عمومی صورت گرفت، نتیجه گیری کرده است که شواهد اولیه کارایی این روش درمانی را نشان داده است، ولی پیشنهاد داده است که مطالعات بعدی می تواند کارایی های HG را در سطح قابل قبول تری مورد تایید قرار دهد. یک مطالعه گسترده تر که شامل هزاران شرکت کننده بود، نشان داد که رهیافت داده های انسانی در مورد درمان سلامت روانی می تواند استرس روان شناسی افراد را کاهش دهد. با این وجود، این مطالعه دارای چندین محدودیت بود که عبارتند از اینکه: در این روش درمانی گروه کنترل وجود نداشت و همچنین هیچ نوع اطلاعاتی در مورد اینکه افراد درمانجو تحت درمان چه نوع مولفه های از HG بودند، بیان نشد. به منظور اثبات کارایی های HG، به انجام مطالعات بیشتر نیاز وجود دارد.

آموزش و گواهی نامه

آموزش رهیافت داده های انسانی در انگلستان و همچنین به صورت آنلاین صورت می گیرد. درمانگران و متخصصان در رشته سلامت روان می توانند در این دوره های آموزشی شرکت کنند، و البته سایر افرادی هم که تمایل به یادگیری این رهیافت دارند می توانند در آن شرکت کنند. بعد از پایان دوره ها، درمانگران سلامت روانی که می خواهند به درمانگر داده های انسانی دارای صلاحیت کامل تبدیل شوند، می تواند در دوره دیپلم شرکت کنند و به عنوان درمانگر مجاز شناخته شوند.

موسسه داده های انسانی یک لیست از درمانگرانی را بیان می کند که در اجرای این روش درمانی مجاز هستند و از نظر رعایت استانداردهای اخلاقی و آموزشی مورد تایید موسسه می باشند. همچنین اعضاء باید الزامات نظارت HGI را نیز تامین کنند.

محدودیت ها و نگرانی ها

برخی از منتقدین یک سری مشکلات را در مورد دانشکده رشته های ذهنی بیان داشته اند که یک دانشکده واقعی نمی باشد. علاوه بر آن، این موضوع مطرح است که به دلیل اینکه بنیاد داده های انسانی با موسس رهیافت داده های انسانی مرتبط است، احتمالا بر ترویج برنامه علاقمندی خاصی دارد. همچنین بیان شده است که مطالعات تایید کننده این روش درمانی، دارای انحرافات بالقوه ای می باشند.

بر اساس ادعای موسسان این رهیافت درمانی، نظریه های مربوط به داده های انسانی در نتیجه شواهد عملی در طول چندین دهه بدست آمده است. با این وجود، شواهد تجربی که روش داده های انسانی را مورد تایید قرار دهد، محدود می باشند. به همین دلیل، منتقدان بیان می دارند که انجام تحقیقات بالینی بیشتر و اطلاعات علمی مناسب تر می توانند رهیافت درمانی را به شکل مناسب تری مورد تایید قرار دهند. علاوه بر آن، به دلیل اینکه داده های انسانی برخی از جوانب مرسوم مربوط به درمان، همانند نظارت، را رد می کند، برخی از افراد   مربوط به انجمن مراقبت سلامت روانی در مورد فلسفه این رهیافت درمانی، یک سری شک ها و انتقاداتی را مطرح کرده اند.

منبع :

[1] Ivan Tyrrell, Joe Giffin and Pat  Williams

[2] MindFields College

[3] Human Givens

[4] Human Givens: The New Approach to Emotional Health and Clear Thinking

بازنشر(Cite this article as):
گروه محتوایی دکتر آزمندیان. تاپ نیوز: روش درمانی داده های انسانی HG به چه نحوی کار می کند؟. آخرین ویرایش: سپتامبر 8, 2018. https://psychology.e-teb.com/?post_type=post&p=3247

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *