روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی (IRT) محدودیت و مشکلات

روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی (IRT) محدودیت و مشکلات

771 0

هدف روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی[1] (IRT) عبارت از تجهیز کردن زوجین به ابزارهای ضروری برای برقراری دیالوگ با یکدیگر، با استفاده از روش های سالم و آشکار سازی روابط و مشکلات عاطفی می باشد که در دوران کودکی ایجاد شده است و منجر به ایجاد شرایط فعلی برای آنها گردیده است.

این نوع روش درمانی، تکنیک های معنوی و رفتاری را با متدولوژی های روان شناختی غرب ادغام می کند تا در مشخص کردن مولفه های ناخود آگاه به زوجین کمک کند. روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی عبارت از در نظر گرفتن تضاد بین زوجین، به عنوان پیامدی می باشد که صرفا به دلیل شرایط خاص ایجاد شده است و ناهماهنگی بین زوجین در ایجاد آن تاثیر گذار نبوده است.

زوجین با بررسی کردن تضاد خودشان می توانند به یک راه حل و درمان مورد رضایت دست یابند و به اتفاق یکدیگر رشد کنند.

 • آرمان خردسالی چیست؟
 • تاریخچه روش درمانی آرمان خردسالی
 • پنج مشخصه اصلی روش درمانی آرمان خردسالی
 • تضاد و مشکلات رابطه ای
 • فرآیند دیالوگ بین المللی: منعکس نمودن، تایید و همدلی
 • محدودیت مربوط به رهیافت درمانی رابطه آرمانی خردسالی

آرمان خردسالی چیست؟

Imago یک واژه لاتین بوده و به معنای تجسم یا تصویر ذهنی می باشد. در روش درمان رابطه آرمانی خردسالی، آرمان خردسالی به طور خاص به یک مفهوم ناخود آگاه و ایده آلی از عشق خانوادگی اشاره دارد که افراد در دوران کودکی به وجود می آورند و تا زمان بزرگسالی بدون تغییر باقی می ماند.

توسعه و پیشرفت آرمان خردسالی، در مرحله اول بستگی به تعاملات با والدین شخص و یا افراد بزرگسال مهم در اوایل زندگی دارد. به دلیل اینکه کودک مفهوم عشق را خودش به صورت شخصی ایجاد می کند، وی به منظور به دست آوردن عشق و ایمن ماندن یک سری رفتارهای خاص و یا “الگوهای بقا” (به صورت بیان کردن و نشان دادن ویژگی های شخصیتی) را از خود نشان می دهد.

با این وجود، حتی بهترین والدین هم نمی توانند همه نیازها و انتظارات کودک خود را به صورت کامل تامین کنند. به همین ترتیب، آرمان نوزادی یک شخص در ایجاد رفتارهای مثبت و یا منفی که وی در رابطه با شخص ایده آل و مورد علاقه خود دارد، تاثیر گذار می باشد.

همزمان با اینکه ما در دوران بلوغ به صورت هدف مند و هوشیارانه به عشق دسترسی داریم، به صورت ناخود آگاه به افرادی که شبیه آرمان خردسالی ما هستند، دست پیدا می کنیم و این امر باعث می شود که ما خصوصیات خودمان را، چه مواردی که در دوران کودکی بروز کردند و چه مواردی که اجازه بروز نداشتند، پیشرفت و توسعه بدهیم.

تاریخچه روش درمانی آرمان خردسالی

در اواخر دهه 1970، هارویل هندریکس، با درجه دکتری، و هلن لاکلی هانت، با درجه کارشناسی ارشد[2]  – که هر دو از شوهران قبلی خود طلاق گرفته بودند – علاقه مشترکی به شناخت و بررسی ازدواج شکست خورده خودشان داشتند.

نبود ادبیات مربوط به تجارب زناشویی قبلی آنها باعث شد که برای بررسی پویایی ها و عوامل مربوط به رابطه صمیمی، از روابط خودشان در مراحل قبل و بعد از ازدواج صورت گرفته در 1984استفاده کنند.

در سال 1977، آنها یک نظریه ای ارائه دادند که بر اساس آن، آسیب های روان شناختی و عاطفی تجربه شده در طی دوره کودکی در نتیجه اقدامات یکی از والدین، تنها در حالتی به شکل مناسب شناسایی می شوند که فرد در محیطی قرار بگیرد که آن آسیب ها را دوباره ایجاد و تجربه کند.

آنها بر این باور هستند که تنها یک رابطه صورت گرفته، همانند ازدواج می تواند متغیرهای مورد نیاز را برای کمک به درمان و رشد فراهم آورد. هندریکس از استراتژی های تفکر خودش، از قبیل “منعکس کردن” و “محدود کردن” زوجین را در روش کاری خودش مورد استفاده قرار می داد، و زوجین درمانجو گزارش کرده اند که بهبود و پیشرفت قابل توجهی را در رابطه شان به دست آورده اند.

هندریکس و هانت نتیجه گیری کردند که کاراترین روش درمانی عبارت از یک رابطه زناشویی مبتنی بر رابطه درمان متقابل می باشد.

بر خلاف نتایج اولیه، این روش درمان هندریکس بعد از سال 1988 و انتشار کتاب مهم و تاثیر گذار وی به اسم عشقی را بدست بیاورید که دوستش دارید[3] ، و همچنین معرفی شدن روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی که توجه زیادی را به خود جلب کرد، موفقیت و کاربرد چندانی نداشت.

IRT در طول چندین سال و با اصلاحات هندریکس و هانت بر روی روش درمان اولیه به وجود آورد و فرآیند های اجرایی مربوط به این روش درمانی بسط داده شد. امروزه، بیش از 2000 درمانگر آموزش دیده در زمینه آرمان خردسالی در سرتاسر جهان وجود دارد.

پنج ویژگی اصلی روش درمان آرمان نوزادی

روش درمان آرمان نوزادی دارای پنج ویژگی اصلی می باشد که عبارتند از:

 1. تجسم دوباره تجاوز جنسی خودتان به عنوان یک کودک آسیب دیده.
 2. داشتن تخیل مجدد در مورد رابطه خودتان با سورپرایز های لذت بخش، همراه با دادن هدیه و قدر دانی شدن.
 3. ایجاد مجدد دلشکستگی ها و ناکامی های خود به وسلیه تغییر دادن اعتراض ها به درخواست ها.
 4. رفع کردن احساسات مربوط به عصبانیت بیش از حد.
 5. تجسّم مجدد رابطه به عنوان منبع خوشحالی ها، رضایت و امنیت.

تضاد و مشکلات ارتباطی

در اغلب موارد تضاد ها در نتیجه ناراحتی عاطفی که در مورد رابطه وجود دارد، بروز می کند. بر اساس مشاهدات صورت گرفته، این ناراحتی از طریق انتقاد، عصبانیت و ناخشنودی بروز می کند. روش درمان روابط آرمانی خردسالی به زوجین کمک می کند تا ریشه ها و عوامل اصلی مربوط به آسیب و یا نیاز عاطفی را پیدا کنند و عواملی را که منجر به بروز این موارد به صورت تعبیرات، احساسات و رفتارهای منفی و شدید می شود را مشخص کنند.

پروسه دیالوگی بین المللی: منعکس کردن، تایید و همدردی

فرآیند دیالوگ بین المللی مهم ترین جنبه در زمینه درمان رابطه آرمانی خردسالی می باشد. این دیالوگ ساختار یافته عبارت از تکنیک های گفتاری و شنیداری می باشد که در ایجاد رابطه مشروط مفید می باشد. رابطه مشروط زمانی ایجاد می شود که مطرح کردن آسیب پذیری یکی از زوجین، با تایید و بیان همدردی طرف دیگر همراه باشد.

 • اولین مرحله از دیالوگ بین المللی، منعکس کردن نامیده می شود و شامل تکرار کردن کلمات بیان شده والدین (ارسال کنندگان) می باشد و تا زمانی ادامه می یابد که هر دو طرف اظهارات ارسال کننده را گوش کنند و به صورت کامل درک کنند.
 • در طول مرحله تایید، طرفی که گوش کننده (دریافت کننده) است، شناخت های خود در رابطه با مواردی که فرستنده ارسال کرده است را به صورت خلاصه بیان می کند. عامل مهم دیگر این است که دریافت کننده، حتی در صورتی که مخالف با موارد بیان شده توسط ارسال کننده باشد، باید بیان کند که تجربیات بیان شده ارسال کننده مهم می باشد.
 • نشان دادن همدردی آخرین مرحله در فرآیند دیالوگ می باشد و هر یک از طرفین را تشویق می کند تا به صورت سوالی و از دیدگاه طرف مقابل، از تجربیات بیان شده قدر دانی کند.

در حالی که ضعیف شدن قدرت عاطفی فرد می تواند به دلیل درد ها و رنج های تکرار شده در سایر زمینه ها باشد، این امر می تواند منجر به توسعه ارتباط صمیمی عمیق در مجموعه های درمانی شود. مکالمه آرمان خردسالی، ایجاد این ارتباط عمیق را مورد حمایت قرار می دهد و نحوه اعمال آن را تا زمانی که این فرآیند به یک مورد عادی تبدیل شود، به فرد آموزش می دهد و در نتیجه آن فرد احساس راحتی پیدا می کند.

محدودیت های مربوط روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی

به دلیل اینکه روش درمانی آرمان خردسالی بر روی ایجاد مجدد رابطه دوست داشتن و ارتباطات صمیمی عمیق تمرکز می کند، ممکن است برای زوجینی مواجه با خشونت خانگی ، مسائل مربوط به قمار و شرط بندی، وابستگی های مهم، و یا مشکلاتی شبیه مشکلات سلامتی و رابطه ای مناسب نباشد. ممکن است که IRT فقط بعد از رفع شدن مناسب مشکلات تهدید کننده رابطه، موثر و کارا باشد.

در توسعه برنامه درمانی، درمانگران بر مبنای عوامل خاصی از قبیل تشخیص سلامتی ذهنی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

منبع : انجمن ملی سبک زندگی استرالیا

[1] Imago

[2] Harville Hendrix, PhD, and Helen LaKelly Hunt, MA

[3] Getting the Love You Want

بازنشر(Cite this article as):
گروه محتوایی دکتر آزمندیان. تاپ نیوز: روش درمانی رابطه آرمانی خردسالی (IRT) محدودیت و مشکلات. آخرین ویرایش: سپتامبر 10, 2018. https://psychology.e-teb.com/?post_type=post&p=3317

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *